એક હસ્તી

દુનિયાની ભીડમાં એક હસ્તી ખુબ ‘હસતી’ હતી,
શબ્દોને પણ શરમાવે એવી એની મસ્તી હતી ! – ‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s