પ્રયત્ન તો કર

એક વાર પ્રયત્ન તો કર મને પામવાનો,
તને ક્યાં નિષ્ફળતા થી જુનું વેર છે ?.

એ પણ મુગ્ધ છે તારી અદાથી,
બાકી તો તારી સમજણ માં જરૂર ફેર છે. – ‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s