લાગણીનું દર્પણ

હૃદય ને મળે કોઈની લાગણીનું દર્પણ,
તો થઇ જાય ‘પ્રેમ-પ્રકરણ’ નું તર્પણ ! -‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s