સ્નેહના ક્ષિતિજે

અંતરનો ઉમળકો ઉભરાઈ ગયો, અને એને ધ્યાન પણ ન રહ્યું,
પછી કહે છે સંયમ કરો સ્નેહ પર..
કોણ સમજાવે એને કે ???
સ્નેહના ક્ષિતિજે તો ગગન પણ જુકી જાય છે ! શું વિસાત મારી ?? – ‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s