‘હું’ અને ‘તું’

ક્યારેક તું , ક્યારેક હું,
ક્યારે ન કરજે અલગ ‘હું’ અને ‘તું’,
ન રાખજે હું-પણું જ્યાં સુધી છું હું,
બાકી તો તું જ તું તારા વિના શું ‘હું’ ??? – ‘અંશ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s