ગ્રહણ

ભ્રમણકક્ષામાં સૂર્ય-ચંદ્ર આવેને સુતક પૃથ્વી પર લાગે ,
માણસ-માણસ વચ્ચેની ‘ભ્રમ’ણકક્ષા માં આંટા મારે ને સુતક સબંધમાં લાગે…

ગ્રહણમાં તો ડાભળો ય કામ કરી જાય,
પણ પૃથ્વી પર આ ‘દંભ’ડો જ ગ્રહણ કરાવે તો શું કરું ?

ખેર, આતો વાત છે અક્ષાંશ રેખાંશની રમ્મતની કે નરી આંખે દેખાય તો છે,
બાકીતો ‘અંશ’ ન દેખાતા મનના પૂર્વ ગ્રહોય ક્યારેક ખગ્રાસ બની ઉથલ-પાથલ કરી જાય છે !

-રોનક ગજ્જર ‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s